La nova llei d’autònoms i la seua tarifa plana de 50€

Nova Llei d'autònoms

La nova llei d'autònoms ja té llum verda introduint canvis en la normativa sobre el treball per compte propi.

El objetiu és millorar la protecció social, les condicions per a emprendre i reprendre i en definitiva per a permetre que els autònoms puguen consolidar la seua activitat i per tant es puga crear més ocupació.

En que consitix la tarifa plana de 50€? 
En lloc de pagar mensualment la quota mínima de 275,02 euros es pagaria una tarifa plana de 50 € fins un any d'activitat i que es podrà reprendre després de 2 anys sempre i quan no s'haja beneficiat abans d'ella i 3 anys si ja s'havia fet. A més, es mantenen les bonificacions de la quota que comportava la tarifa plana ja en marxa per als 12 mesos posteriors als 12 en els que s'establia.
Per a les dones que es reincorporen després de la maternitat, també podran aprofitar-se de la tarifa plana i de la exempció del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per atenció de menors o dependents per a garantir una millor conciliació laboral i familiar.

La nova llei d'autònoms compta d' altres mesures que resumidament passem a nomenar:
- Es podrà canviar la base de cotizació fins quatre voltes en el mateix any.
- Les altes i les baixes es faran efectives des del mateix dia i els autònoms només pagaran pel que hagen exercit la seua activitat.
- Els recàrrecs de la Seguretat Social es reduïxen a la mitat en cas de retard en el pagament de la quota.
- S'establix un 30% de ducció dels gastos de subministraments d'aigua, llum, electricitat i telefonia quan l'autònom treballa des de sa casa i s'establixen deduccions per a la manutenció de la'activirat de fins a 26,67 euros diaris (dietes)  sepre que puguen comrpovar-se per mitjans telemàtics.

Si estàs pensant en crear el teu negoci i et sorgixen dubtes sobre fiscabilitat, hisenda, tramitacions davant ajuntaments, imatge corporativa, etc, ja saps que en NEM podem assessorar-te 100%. Pregunta'ns pel Pack especial NEM a Emprendre Junts.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *